PHỤ KIÊN LẮP ĐẶT ĐMT TRÊN MÁI NGÓI
Đăng ngày 29-08-2019 Lúc 10:09'- 389 Lượt xem

PHỤ KIÊN LẮP ĐẶT ĐMT TRÊN MÁI NGÓI

STT Mã Thiết Bị Hình Ảnh Mô Tả Giá VNĐ
1 M007-1 Ngàm kẹp mái ngói Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
2 M007-2 Ngàm kẹp mái ngói Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
3 M007-3 Ngàm kẹp mái ngói Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
4 M007-4 Ngàm kẹp mái ngói Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
5 M007-5 Ngàm kẹp mái ngói Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
6 M007-6 Ngàm kẹp mái ngói Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
7 M001 Ngàm kẹp bên Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
8 M002 Ngàm kẹp giữa Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm
9 M003 Ngàm kẹp Thanh nhôm Lắp đặt Trên mái ngói  
Chịu sức gió 60m/s
Chịu tuyết rơi 14Kn/m2
Góc lắp đặt Song song mặt ngói
Tiêu chuẩn áp dụng AS/NZS1170、JIS C8955:2017 GB50009-2012、DIN 1055、IBC 2006
Vật liệu Thép SUS304
Bảo hành 10 năm