Hệ thống xác định dấu vân tay
Đăng ngày 26-02-2014 Lúc 04:30'- 2620 Lượt xem

Các tiêu chuẩn cơ sở nâng cấp và thiết lập được


Hãng sản xuất – AFIX Mỹ.