Xe chỉ huy và truyền hình nghiệp vụ
Đăng ngày 04-01-2014 Lúc 10:12'- 1791 Lượt xem

Mô tả& ứng dụng:

Lưu ý: Thiết bị này cần giấy phép nhập hàng và sử dụng của cơ quan chức năng-Công ty chỉ giới thiệu hàng của Hãng và nhập ủy thác theo giấy phép hoặc chuyển giao cho Công ty có chức năng nhập ủy thác.


Trong khi các hệ thống camera quan sát cố định hiện nay chỉ cho phép quan sát bảo vệ một khu vực nhất định thì việc thu thập thông tin và truyền hình ảnh, âm thanh trực tiếp tại các vị trí khác nhau trên địa bàn thành phố về Trung tâm Thông tin Chỉ huy là yêu cầu thiết thực nhằm phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Do đó xe chỉ huy và truyền hình di động phục vụ yêu cầu thiết thực này.

Các thông số kỹ thuật:
Sử dụng xe Ford E-350 Super Cargo Van gồm các đặc tính sau đây:

Nước sản xuất: Mỹ